FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

004 Kostiok Kalina

 

Kalinka choruje na zespół hiperkinetyczny i wzmożone napięcie mięśniowe. ADHD stwierdzone od wczesnego dzieciństwa. Od 3 roku życia objęta opieką Poradni Psychologicznej w Ostródzie uczęszczała na terapię psychologiczną ,logopedyczną i rehabilitację. Pomocna była także terapia farmakologiczna.

Praca z nią powinna być oparta o indywidualizację i stosowane często pochwały i nagradzanie oraz wynikać z konsekwencji na płaszczyźnie szkoła-dom. Takie dzieci wymagają obok behawioralnej- terapii pedagogicznej.

W ostatnich latach przyjęło się używać dwóch nazw. Pierwsza z nich została zaczerpnięta z Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM - IV), w której mowa jest o Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), czyli "zespole nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi". Druga zaś nazwa proponowana jest przez Światową Organizację Zdrowia i brzmi Hyperkinetic Disorder - zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne.

Objawy ADHD powodują, że młody człowiek z trudnością podporządkowuje się obecnie istniejącym normom społecznym, co nierzadko budzi dezaprobatę otoczenia. Ludzie nie potrafią zrozumieć istoty problemu, postrzegając nadpobudliwe dziecko jako źle wychowane, rozpieszczone, gnuśne. Uczeń z ADHD jest wyjątkowo niestabilny emocjonalnie, w związku z czym skarcenie go prowadzi często do płaczu lub agresji. Ponieważ dziecko to chce być w centrum uwagi, przeszkadza na lekcjach w sposób ciągły, co jest nie tylko niekorzystne dla niego, ale również dla innych uczestników zajęć. Wszystko to powoduje, że rówieśnicy nie akceptują go, a nawet wykluczają z życia klasy.

W sferze emocjonalnej nadpobudliwość przejawia się głównie występowaniem reakcji emocjonalnych niewspółmiernych do odczuwanych bodźców. W sytuacjach tych można zaobserwować m.in.: nadmierną wrażliwość, drażliwość, wzmożoną agresywność, krótkotrwałość uczuć oraz dużą lękliwość.

W sferze ruchowej może on przybierać następujące formy(1):

•nadmiernej ekspresji ruchowej - dziecko jest nadruchliwe, biega, skacze, kręci się. Jego zachowanie jest często niecelowe i niezorganizowane. W szkole nie potrafi długo siedzieć spokojnie, dlatego wychodzi z ławki, spaceruje po klasie, rozmawia.

•niepokoju ruchowego - dziecko potrafi dość długo pozostać w jednym miejscu, lecz wykonuje przy tym wiele ruchów w obrębie własnego ciała tj.: machanie nogami, ruszanie ramionami, kręcenie i wyrywanie włosów, skubanie się, obgryzanie paznokci,

•formę mieszaną, łączące wszystkie wyżej wymienione objawy (2).

Na koniec warto podkreślić wiele pozytywnych cech, które charakteryzują osoby z ADHD. Są to: ciekawość życia, kreatywność, wrażliwość i delikatność.

Mają one tak zwane „dobre serce", potrafią myśleć niekonwencjonalnie, mają zdolności do grafiki komputerowej, często uzdolnienia manualne, bywają sprawni motorycznie. Dzieci te mają mnóstwo energii, potrafią robić wiele rzeczy naraz, chętnie pomagają innym. Są radosne i entuzjastyczne, wrażliwe i towarzyskie. Szybko wybaczają, są dociekliwe, gotowe do rozmowy, wiele rzeczy robią intuicyjnie.

Każdy z nas może przekazać dla Kalinki 1 % (KRS 0000026673) cel szczególny: 004, Kostiok Kalina

Można również wpłacać bezpośrednio na konto Fundacji darowiznę pieniężną w dowolnej kwocie.

Każda pomoc dla dziewczynki jest bardzo ważna.

Dokonując wpłat na podopiecznego w tytule wpisz (cel szczególny w 1%) : 004, Kostiok Kalina

Wpłacamy na konto: 

33 2030 0045 1110 0000 0257 8450

Bank BGŻ

FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SANUS"

ul. Wierzbowa 7

14-100 OSTRÓDA