FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

Być rodziną

Mieszkasz na terenie gminy Ostróda? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka pomocy społecznej? Korzystasz z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa? Więc projekt " BYĆ RODZINĄ - program wsparcia rodzin w Gminie Ostróda" adresowany jest właśnie do Ciebie! Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Fundacją Niepełnosprawnych SANUS w Ostródzie zaprasza do udziału w projekcie  " BYĆ RODZINĄ - program wsparcia rodzin w Gminie Ostróda", dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Ostróda. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej co najmniej 42 osób (25K i 17M) z 10 rodzin.Wsparcie dla rodzin w projekcie obejmuje: 

1. Indywidualna diagnoza rodzin.

2. Zajęcia indywidualne:

 • spotkanie ze specjalistami;
 • konsultacje prawne;
 • wsparcie coacha rodziny;
 • aspekty praktyczne opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • warsztaty dbania o wizerunek.

3. Zajęcia grupowe:

 • warsztaty techniczne;
 • warsztaty artystyczne metod wspólnego spedzania czasu wolnego;
 • warsztay podnoszące jakość życia;
 • szkoła dla rodziców;
 • aspekty teoretyczne opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • zajęcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne;
 • wyjazdy rodzinne;
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

CZEKAMY NA WAS!

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie

 

Fundacji Niepełnosprawnych SANUS w Ostródzie

 

Ostróda, ul. Wierzbowa 7,

 

od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00

 

tel.: 665-555-790

 

 

 

osobiście, przez osoby trzecie, przesłać pocztą lub na adres: kontakt@sanus.aniwo.pl

 

     

olejarnia-gaja.pl