FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

Jakie korzyści daje firmie darowizna na fundację

 

Korzyść pierwsza: zmniejszenie podstawy opodatkowania

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, firma może odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego. Co do zasady darowizna nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

- Darowizny przekazane do 31 grudnia 2012 roku na organizacje pożytku publicznego mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania firmy, o ile łącznie w ciągu roku nie przekraczają 10% dochodu. Warunkiem odliczenia darowizny od dochodu do opodatkowania jest odpowiednie jej udokumentowanie dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej OPP. Zasady przekazywania darowizn na rzecz fundacji normuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Korzyść druga: wsparcie inicjatyw społecznej użyteczności

Zgodnie z definicją, organizacje pożytku publicznego to takie, które realizują zadania mające na celu wniesienie wartości dla całości społeczeństwa lub wybranej jego grupy. Wsparcie darowizną wybranej OPP przez firmę ma więc konkretne przełożenie na rozwój inicjatyw użytecznych dla szerzej grupy.

Korzyść trzecia: biznes społecznie odpowiedzialny

Coraz więcej firm uwzględnia w swojej strategii Corporate Social Responsibility (CSR). Odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem różnych grup społecznych wzbudza zaufanie klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych.

Korzyść czwarta: angażowanie pracowników

Przy okazji przekazywania darowizny, warto wypromować wspieraną fundację wewnątrz firmy. Świadomość, że pracodawca powadzi działalność charytatywną, integruje pracowników i zachęca do podejmowania podobnym inicjatyw prywatnie.

- Angażowane menedżerów i pracowników w działania charytatywne znacząco wpływa na klimat w firmie. Jednym z ważniejszych efektów jest integracja ludzi wokół wspólnego projektu, który nie łączy się bezpośrednio z pracą. Mamy szansę spojrzeć na siebie inaczej, poznać się lepiej, zrozumieć różnice w myśleniu i podejściu do zadań. Zaczyna łączyć nas coś więcej. W takiej atmosferze o wiele łatwiej wypromować wartości firmy, które przełożą się na zachowania. Łatwiej uzyskać otwartość na nowe wizje i łączące się z tym zmiany. W ten sposób firma zmienia swoją twarz również do wewnątrz struktury.