FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

Podpopieczni

Z pomocy Fundacji korzysta około 60 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Fundacja oprócz pomocy dla swoich podopiecznych wspomaga darami rodzinne domy dziecka z Osrtródy i okolic.

Poniżej publikujemy osoby, które posiadają u nas swoje subkonto w fundacji i mogą gromadzić środki pieniężne  poprzez:

  • indywidualne apele przygotowywane przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego;
  • wpłaty 1,5% podatku;
  • zbiórki skierowane do określonego adresata przy pomocy mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu.