FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

Nasze działania

Działamy od 1992 roku. Od tego momentu nasza Fundacja początkowo udzielającej pomocy kilku osobom potem ta liczba stale rosła.

W 1994 r. otworzyliśmy sklep z tanią odzieżą - zwany kartą wspólnego działania z Fundacją SOS Jacka Kuronia. Celem tego działania było, w większej części rozdawnictwo niż sprzedaż, np. przy sprzedaży 2 ton odzieży, 6 ton zostało rozdane.

W okresie do 1997r. prowadziliśmy zajęcia praktyczne w zakresie poligrafii i grafiki komputerowej. Ta działalność również nie była nastawiona na zysk, a jedynie zdobycie praktyki w danym zawodzie osoby niepełnosprawnej przeszkolonej na kursach w Konstancinie.    

W latach 1996 - 1998 prowadziliśmy turnusy psychoedukacji i socjoterapii pod nazwą "Możesz jeśli chcesz" we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, osiągając bardzo dobre wyniki. Na przeszkolonych 126 osób, 4 osoby podjęły studia wyższe (już ukończyły i pracują), 8 osób zostało skierowanych na kursy komputerowe do Centrum Kształcenia Niepełnosprawnych w Konstancinie - aktualnie pracują. Pozostałe osoby, zakwalifikowane pozytywnie przez komisję, po ukończeniu szkolenia podjęły pracę - do dziś pracują.

w 2001r. w Gorzycach koło Tarnobrzegu nasza pomoc była o wiele efektywniejsza, mając doświadczenie wcześniejszego wsparcia powodzian w Połańcu i Łubnicach, wobec tragedii poszkodowanych przez żywioł, skoncentrowaliśmy się na pomocy tylko w materiały budowlane oraz odbudowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej jednej z wsi z gminy Gorzyce.

W 2005r. dokonaliśmy zakupu lokalu (byłe kino w Dąbrównie), zakup korzystny, perspektywy wznowienia szkoleń realne, ale pozostał problem adaptacji lokalu na ośrodek szkoleniowy i zebranie funduszy na remont i adaptacje lokalu.

Obecnie Fundacja skupiła sie na pozyskiwaniu darów rzeczowych i finansowych, które są przekazywane dla podopiecznych ponieważ region nasz warmińko-mazurski jest regionem bardzo dotkniętym bezrobociem i brakiem przemysłu, co odbija sie na kondycji finansowej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza rodzin wielodzietnych na wsiach). 

Mimo ciężkiej sytuacji na rynku dziękujemy wszystkim firmą i osoba prywatnym , które wspomagają Fundacje w jej statutowych celach. 

W 2005 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 43 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2006 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 39 900 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2007 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 43 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2008 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 60 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2009 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 100 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2010 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 130 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2011 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 80 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2012 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 48 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2013 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 28 891 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2014 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 96 927zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2015 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 68 604 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2016 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 96 087 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2017 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 125 824 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2018 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 187 228 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2019 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 253 215 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2020 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 632 696 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

Nasze działania są skierowane do osób niepełnosprawnych z niskimi dochodami , głównie swoje działania kierujemy do rodzin, w których są chore dzieci , dzieci w rodzinach zastępczych i umieszczonych w domach dziecka.

Udostępniamy subkonta dla podopiecznych gdzie mogą gromadzić fundusze z darowizn i 1,5% , które przeznaczyć mogą na swoje potrzeby. Subkonta otwieramy dla wszystkich bez względu na wiek czy chorobę - zapraszamy do współpracy.

 

Dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc naszym podopiecznym.