FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

Rodzina przede wszystkim

Ty i Twoja rodzina mieszkacie na terenie miasta i gminy Ostróda? Otrzymujecie wsparcie z ośrodka pomocy społecznej?

Macie w rodzinie osoby niepełnosprawne? Korzystacie z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa?

Jeżeli tak, to projekt „Rodzina przede wszystkim” adresowany jest właśnie do Was!

Stowarzyszenie Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Fundacją Niepełnosprawnych SANUS w Ostródzie rekrutację do projektu prowadzi w terminie do 28.02.2019 r.

Wsparcie dla rodzin w projekcie obejmuje:

– Zajęcia indywidualne:

  • Aspekty praktyczne opieki nad osobami z niepełnosprawnościami
  • Warsztaty wizerunku
  • Spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, socjoterapeuta, itp.)
  • Wsparcie coacha rodziny

– Zajęcia grupowe:

  • Warsztaty opieki nad osobami z niepełnosprawności
  • Warsztaty podnoszące jakość życia

– Zajęcia wzmacniające więzi rodzinne:

  • Zajęcia kulturalne
  • Warsztaty wyjazdowe
  • Zajęcia sportowe

– Wolontariat na rzecz rodzin

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie

Fundacji Niepełnosprawnych SANUS w Ostródzie

Ostróda, ul. Wierzbowa 7,

od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00

tel.: 665-555-790

 

osobiście, przez osoby trzecie, przesłać pocztą lub na adres: kontakt@sanus.aniwo.pl

Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZEKAMY NA WAS!

ZGŁOSZENIA:

Formularz rekrutacyjny do pobrania poniżej.

 

olejarnia-gaja.pl