FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

013 Ciesielska Monika

Monika ma 9 lat i jest dzieckiem autystycznym. Największym problemem jest fakt zaburzenia komunikacji. Dziewczynka potrafi powiedzieć dwa, trzy słowa spontanicznie. Nie komunikuje otoczeniu  o swoich potrzebach i emocjach, nie opowiada zdarzeń.  Zaburzenia w kontaktach społecznych znacznie utrudniają dziecku  funkcjonowanie w grupach rówieśniczych i w środowisku szkolnym , dlatego ćwiczenie prawidłowych zachowań społecznych jest bardzo istotne. Praca z dzieckiem ze zdiagnozowanym autyzmem obejmuje również zaburzenia integracji sensorycznej, czyli nadwrażliwości lub podwrażliwości zmysłowej jak również zajęcia logopedyczne i spotkania z psychologiem oraz terapeutą behawioralnym.

Monika uczęszcza obecnie do Zespołu  Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Ostródzie  i powinna  jeszcze dodatkowo uczęszczać na zajęcia wspomagające jej rozwój.

Obecnie uczęszcza na zajęcia logopedyczne raz w tygodniu. Większość terapeutów uważa, że Monika pokazuje swój potencjał w pracy indywidualnej. Niestety społecznie nadal jest bardzo opóźniona. Do tego mając niskie napięcie mięśniowe ma bardzo duże zaburzenia motoryki małej i dużej.


Równolegle z terapią behawioralną Monika ma dietę bezkazeinową i bezglutenową. Lekarze specjaliści twierdzą, że dieta wzmocni mózg. Produkty wolne od glutenu, niskobiałkowe są kosztowne ale nie chcemy z tej drogi rezygnować mając nadzieję na poprawę koncentracji i myślenia przyczynowo-skutkowego dziecka.                    

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla Moniki, by jej rozwój się poprawił, by mogła rozmawiać jak inne dzieci. Jest dzieckiem spokojnym, wesołym lubi muzykę, taniec ale z roku na rok, z powodu nie zrozumienia przez środowisko może się stać agresywna. Wiemy, że czas ucieka i teraz póki jest mała trzeba jak najwięcej robić dla jej rozwoju. Prosimy o pomoc i wsparcie.

 

Każdy z nas może przekazać dla Moniki 1 % (KRS 0000026673) cel szczególny: 013, darowizna dla Moniki Ciesielskiej Można również wpłacać bezpośrednio na konto Fundacji darowiznę pieniężną w dowolnej kwocie z dopiskiem, Monika Ciesielska.  Każda pomoc dla dziewczynki jest bardzo ważna.